NATURKUNST

 Land art, Environmental art, naturkunst, stedspesifikk kunst. Ulike begrep på det å lage kunst i naturen, av naturens materialer, gjerne med innhold knyttet stedet.Bildene her er dokumentasjon av arbeid jeg har gjort i barskogen ved Lillomarka, Oslo

Formene i naturkunst blir ofte inspirert av sirkler, spiraler og kuler. det viser tilknytningen til naturens kretsløp, økosystemer, jorda som en kule, og solens form. Landskap kan inspirer til nye linjer, planter, dyr og hendelser i skogen ga opphav til små arbeid av stedets materialer.

svever. flettet kule av rød kornell svever i det grønne
Medusas hår. Granstamme, mose og lønneblad.
Bjørka med åttebladsroser
skogens øye, pinner lagt rundt et hull i en maurtue
Grønnspettens gamle hull i en osp, og grankongleskjell
Brennende sirkel i snø
glødende spiral
kull og aske etter en brennende spiral
sirkler på trestamme. malt med leire fra bakken
Vindu
en Torus du kan krype inn i